Povinnosti a zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Společnost LevitooCzechia s.r.o. (dále jen Levitoo) provozuje platformu pro zasílání zásilek, která spojuje zákazníky s kurýry. Tuto službu poskytuje na území České republiky a dle platného nařízení o ochraně osobních údajů je správcem zpracovaných osobních údajů.

Jako správce vašich osobních údajů zodpovídáme za to, že jakákoliv činnost s údaji je v souladu se zákonem a právními předpisy. Jako náš zákazník máte možnost zvolit, jaké údaje chcete sdílet, samozřejmě, že jsou nezbytné informace k tomu, abychom prostřednictvím naší platformy mohli spojit Vás a kurýry k zajištění zasílací služby.

 

Informace, které jsou z naší strany evidovány a zpracovávány:

-Telefonní číslo

-Jméno a příjmení

-E-mail

-Místo vyzvednutí a místo dodání zásilky

-Časové údaje o vzniku a průběhu zásilky

-Platební údaje / registrace platební karty

-Hodnocení služby a kurýra

-Stížnosti

-Historie realizovaných zásilek

 

Účelem evidence a zpracování údajů je hlavně zajištění realizace zasílání zásilek přes platformu Levitoo, a to tedy hlavně odkud kam, od koho a s kým, na jakou adresu a za jak dlouho. Systém po zadání zakázky vybere nejoptimálnějšího kurýra v blízkosti, s potřebným nákladním prostorem pro převoz zásilky. Tento kurýr získá informaci o realizaci zásilky a zobrazí se mu informace o místě vyzvednutí a místě dodání zásilky. Po odsouhlasení realizace zásilky se řidiči zobrazí jméno zákazníka jako identifikace oprávněné osoby pro realizaci zásilky.

Levitoo eviduje a zpracovává všechny údaje z realizovaných tras a jejich data z GPS pro následné analýzy k optimalizaci procesů.

 

Právním základem pro evidenci a zpracování osobních údajů je poskytnutí a zajištění služby prostřednictvím platformy Levitoo. Osobní údaje o zákaznících  získáváme při instalaci a také při užívání platformy, tyto údaje mohou být použity také v souvislosti s oprávněným zájmem společnosti Levitoo v případech šetření majetkových deliktů týkajících se platformy. Souhlas uvedený v aplikaci je právním základem pro zpracování údajů souvisejících s marketingovými účely.

 

Platforma Levitoo zpřístupňuje kurýrům osobní údaje zákazníků jen na dobu nezbytně nutnou a to na dobu realizace zakázky. Po dobu zakázky vidí kurýr jen základní informace odkud  a kam směřuje zásilka, po odsouhlasení a přijetí zásilky vidí kurýr jméno a příjmení a může prostřednictvím platformy zavolat klientovi bez toho, aniž by viděl jeho telefonní číslo. V momentě dokončení objednávky je zásilka uložena do historie realizovaných zásilek pod číslem zakázky bez identifikace jména. Každý klient má vždy možnost při realizaci zakázky možnost vidět telefonní číslo řidiče, a i po dokončení vidí klient ve svém profilu seznam realizovaných zakázek, včetně jména řidiče, který zásilku přepravil.

K doručování používáme několik forem přepravy, a to řidiče vozidel, motorek, skútrů, ale i cyklisty a chodce. Mohou to být naši zaměstnanci, externí pracovníci nebo i třetí strany, které na základě smlouvy o zpracování osobních údajů zajišťují doručování zásilek.

 

Zpracování dat, jak již bylo zmíněno, podléhá zákonným a právním předpisům, a to i u partnerů, kteří zpracovávají platební metody, které si zvolíte při zadání objednání zásilky. Pokud se tedy rozhodnete provést platbu platební kartou, tak údaje týkající se této platby nikdy nezpracováváme a vše probíhá vždy pouze s daným provozovatelem platební brány.

Kontakt na pověřence pro ochranu údajů na adrese společnosti: gdpr@levitoo.com.

Všechny osobní údaje jsou evidovány a ukládány v datovém centru AWS ve Frankfurtu nad Mohanem a jsou pravidelně zálohovány. K těmto osobním údajům mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci společnosti Levitoo, případně oprávnění zaměstnanci smluvních partnerů zajišťující chod aplikace, či zákaznické centrum pro platformu Levitoo. Údaje  o GPS jsou evidována anonymně, pouze v případě řešení sporu mohou být spojena s realizací konkrétní zakázky.

 

Každý klient může ve svém profilu v aplikaci Levitoo editovat všechny osobní údaje. Klient je oprávněn požádat o informace týkající se jeho osobních údajů které evidujeme, v takovém případě informace poskytujeme o tom jaké a po jakou dobu údaje evidujeme. V případě stížností u dozorového úřadu údaje poskytneme tomuto úřadu. Každopádně máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů dle článku 18 GDPR.

 

Po dobu aktivního užívání aplikace Levitoo budou vaše osobní údaje uloženy v sídle společnosti LevitooCzechia s.r.o., v případě, že zrušíte váš účet, budou osobní údaje odstraněny, pokud nebude nutné je zachovat pro daňové, trestněprávní účely či jiné důvody. Délka evidence je vždy podle zákonných termínů pro daný typ evidence. Neaktivním   užíváním aplikace se má na mysli doba, kdy po dobu 2 let neproběhne žádná aktivita ze strany klienta. Před tímto časovým úsekem budete na toto v rámci aplikace upozorněni. Je nutno si uvědomit, že smazáním aplikace se neodstraní všechny vaše osobní údaje.

V případě kompletního smazání je toto možno provést pouze v případě, že je váš účet smazán a již nebudete moci používat aplikaci Levitoo s účtem, který byl odstraněn.

Žádost o smazání osobních údajů lze i poslat mailem, provedení by mělo být do 30 dnů, pokud tomu nebrání jiné důvody, které by lhůtu prodloužily.

Některé určité osobní údaje mohou být ze zákonných důvodů zachovány.

 

Pro marketingové účely, v případě, že jste k tomu dali souhlas na našem webu www.levitoo.com nebo v aplikaci Levitoo, použijeme váš email či telefonní číslo k přímým marketingovým zprávám. Můžeme i přímo personalizovat, na základě užívání naší aplikace, zprávy přímého marketingu a to jak formou emailu, sms či sdělením přímo v aplikaci Levitoo.

Pokud si nepřejete dostávat marketingová sdělení, klikněte v emailu na odkaz „odhlásit“.

 

V případě jakýchkoliv sporů týkajících se zpracování osobních údajů, jsou tyto řešeny prostřednictvím zákaznické podpory support@levitoo.com nebo kontaktováním pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti LevitooCzechia s.r.o.  na adrese gdpr@levitoo.com.

Pokud se domníváte, že zpracování údajů je nezákonné, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7.